Wawasan Al-Quran tentang harta

Apipi, Agus (2005) Wawasan Al-Quran tentang harta. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover.pdf

Download (25kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (8kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
bab1.pdf

Download (141kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (245kB)
[img] Text (BAB III)
bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (199kB)
[img] Text (BAB IV)
bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (223kB)
[img] Text (BAB V)
bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (9kB)

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang pada kesan-kesan yang dimunculkan al-Quran ketika ia membicarakan harta. Masalah harta mengambil banyak perhatian al-Quran de-ngan tingginya frekuensi kemunculan term harta dan term-term yang sepadan atau me-ngandung makna harta. Pembicaraan-pembicaraan al-Quran tentang harta mengesani adanya sikap positif sekaligus juga sikap negatif terhadap harta. Berdasar hal itu, perta-nyaan yang dimunculkan adalah, pertama, bagaimana hubungan harta dengan manusia? Pertanyaan ini diturunkan lagi menjadi: Bagaimana posisi harta terhadap manusia? Siapa pemilik harta yang hakiki? Adakah hubungan harta dengan nilai? Kedua, Seperti apa panduan al-Quran untuk pemerolehan dan penggunaan harta? Pertanyaan ini diturunkan menjadi: Bagaimana panduan al-Quran untuk pemerolehan harta? Adakah batas jumlah perolehan harta? Bagaimana panduan al-Quran untuk penggunaan harta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, posisi harta terhadap manusia, hakikat pemilik harta, dan hubungan nilai dengan harta. Kedua, mengetahui panduan al-Quran untuk pemerolehan harta, jumlah perolehan harta, dan penggunaan harta. Penelitian ini berpijak pada kerangka pemikiran penafsiran al-Quran bahwa al-Quran masih terbuka untuk ditafsirkan agar semua kandungannya semakin dapat dipa-hami oleh manusia. Untuk keperluan itulah upaya-upaya penafsiran tidak pernah kehi-lang nilai pentingnya, termasuk dalam hal ini, arti penting penafsiran al-Quran untuk tema terbatas, seperti tema harta. Sebab, al-Quran merupakan sumber petunjuk kehi-dupan manusia yang menjadi dasar pijakan berpikir dan bersikap terhadap segala sesu-atu, termasuk terhadap harta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik dengan memfokuskan penelaahan pada ayat-ayat yang mengandung tema harta. Langkah pen-ting yang dilakukan adalah mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki term harta, mengka-tegorikan ayat-ayat tersebut, dan menguraikannya. Berdasarkan hasil penelitian ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, menurut al-Quran, hubungan harta dengan manusia dirumuskan dalam rincian berikut: harta meru-pakan bagian dari alam raya ciptaan Allah SWT yang ditundukkan untuk manusia; harta memiliki posisi sebagai penopang kehidupan manusia; harta menjadi alat penguji kei-manan manusia yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat; pemilik harta yang hakiki adalah Allah SWT, sedang manusia hanya menjadi mustakhlaf yang diberi hak kekuasaan untuk menggunakan harta Allah SWT itu; harta tidak memberi pengaruh terhadap nilai seseorang, tetapi bersifat netral, karena Allah SWT memberikan harta kepada siapa saja. Kedua, panduan yang diberikan al-Quran untuk pemerolehan dan penggunaan harta adalah: manusia dipersilahkan untuk memper-oleh dan memiliki harta dengan berbagai usaha asal tidak dengan cara yang batil; al-Quran tidak memberi batasan untuk jumlah harta yang boleh diperoleh dan dimiliki seseorang asal ia memenuhi semua kewajiban yang berhubungan dengan harta itu; al-Quran mempersilakan penggunaan harta selama tidak melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT, pemilik harta yang hakiki.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Depositing User: Mr. Jajang Burhanudin
Date Deposited: 14 Mar 2016 04:16
Last Modified: 22 Aug 2019 01:48
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/822

Actions (login required)

View Item View Item