Items where Subject is "Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan > Tafsir Al-Qur'an"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | F | G | I | K | M | N | O | S | U
Number of items at this level: 23.

A

Abdul Manaf, Abdul (2012) Studi Komparatif terhadap Metode Tafsir Al-Jaami' li Ahkaam Al-Qurân Karya Imam Al-Qurthubi dengan Tafsir Ahkaam Al-Qurân Karya Al-Jashshaash. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ade Rusyana, Ade (2007) Metode Terjemah Al-Quran pada Buku Nur Hidayah Saritilawah Basa Sunda Al-Quran Winangun Pupuh Karya HR. Hidayat Suryalaga. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Agus Salim, Agus (2012) Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-ayat Penciptaan Wanita dalam Al-Quran (Studi Atas Tafsir al-Qurân al-'Adzhim). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Amaliyah, Meli Khoeril (2017) Menelusuri bias jender dalam penafsiran Al-Qur'an: Studi atas pemikiran Nasaruddin Umar. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Asep Mustakim, Asep (1210202024) (2014) Implikasi Pedagogik Q.S. Ali Imran ayat 164 tentang Tugas Guru Profesional (Analisis Ilmu Pendidikan Islam). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D

Dani Ramdani, Dani (2012) Angka Tujuh dalam Alquran: Studi Tafsir Tematik pada Kitab Mafaatih Al-Ghaaib. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E

El-Dabo, Mohammad (2017) konflik Yahudi dan Nasrani terhadap Muslim dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Al-Manar Karya Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

F

Fajar, Romario (2017) Metodologi penafsiran Riffat Hassan terhadap ayat-ayat gender. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

G

Gunawan, Agun (2017) Studi ayat-ayat qasam yang menggunakan huruf wau sebagai pengganti fi'il qasam dalam juz 30: Studi komparatif Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim karya Aisyah Bint Syathi dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

I

Iim Mulyana, Iim (1209103022) (2014) Penafsiran Sayyid Quthb terhadap Ayat-ayat tentang Hubungan Masyarakat dan Negara (Telaah atas Tafsir Fi Zhilalil Qur`an Karya Sayyd Quthb). Other thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Iman Kanani, Iman and Muhammad Zarasi, Muhammad and Zulkifli Mohd Yusoff, Zulkifli The explanation of muwālāt in Zuhaily’s exegesis “al Tafsir al munir”. International Journal of Nusantara Islam, 4 (1). pp. 103-126. ISSN online 2355-651X Print 2255-5904

K

Khaerani, Izzah Faizah st Rusydati (2014) PEMIMPIN BERKARAKTER ULUL ALBAB. JKPIM: Jurnal Kepemimpinan Pendidikan Islam Multi Kultural, 1 (1). pp. 113-122. ISSN 2355-0090

M

Maspupah, Ulfah (2017) Konsep pendidikan tauhid dalam keluarga menurut Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Al-Munir. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Masyhuri, Ahmad Faza (2017) Makna Ahlul Bait menurut perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Moch Nasihin, Moch (2013) Pandangan Ibnu Katsir tentang Makna Tujuh Huruf dalam Bacaan Al-Quran. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mu’min, Mu’min (2015) Karakteristik Tafsir ‘Adhwâ` Qur’âniyyah Fî Samâ`I Al-Wijdân Karya M. Fethullah Gulen. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

N

Nugraha, Ari (2017) Kisah turunnya Adam as dalam tafsir al-Mizan karya Thabathaba'i. Diploma thesis, UIN Sunan Gunund Djati Bandung.

O

Oky Lesmana, Oky (2012) Karakteristik Tafsir Al-Qurân Al-'Azhim Karya Ibnu Abi Haatim Ar-Razi W. 327 H. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

S

Supriadi, Bambang (2017) Makna duafa dalam Quran: Aplikasi pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Syafiq, Muhammad (2017) Konsep mahabbah dalam tafsir al-jilani. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Syarif Hidayatullah, Syarif (2010) Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran (Studi Tafsir Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran karya Ali Al-Shabuni). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

U

Usep Dedi Rostandi, Usep (2010) Ilmu Tafsir Ahkam dalam Pendekatan Maqashid al-Syari'ah. WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 33 (2). pp. 224-232. ISSN 0215-109X

Usep Dedi Rostandi, Usep (2014) Konsep "Ummi" dalam al-Quran (Telaah Tematis). Falasifa: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 5 (2). pp. 291-299. ISSN 2085-3815

This list was generated on Wed Mar 21 15:42:25 2018 WIB.