Items where Subject is "Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan > Kumpulan Ayat-ayat dan Surat-surat Tertentu dalam Al-Qur'an"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | Y | Z
Number of items at this level: 33.

A

Al-Abraar, Muflih Najmudin (2018) Konsep hijrah dalam perspektif tafsir Fi Zhilalil Quran dan Al-Jawahir. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D

Dermawan, Aditya Muhammad (2018) Penafsiran ayat-ayat tentang jilbab: Studi komparasi penafsiran M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

F

Fauzi, Muhammad Ihsan (2018) Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU tentang implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil perspektif hukum Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

G

Gumilar, Gugum (2017) الأسماء الحسنى في سورة الملك: دراسة صرفية نحوية دلالية و تضمينها التربوي. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Gunawan, Agun (2017) Studi ayat-ayat qasam yang menggunakan huruf wau sebagai pengganti fi'il qasam dalam juz 30: Studi komparatif Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim karya Aisyah Bint Syathi dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

H

Hidayati, Yesi (2017) Penerapan Model Pembelajaran Concept Sentence untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran PAI Materi Sujud Syukur Sahwi dan Tilawah. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Hidayatulloh, Rohmat (2018) Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Garut Nomor 11 Pasal 65 Ayat (8) Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hisan, Ira Hoirot (2018) Ayat-Ayat Kauniyah dalam Juz 30: Studi Komparatif Tafsir Al-Jawahir karya Thanthawi Jauhari dan Tafsir Salman ITB karya Tim Salman ITB. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

I

Irawan, Benny (2017) penafsiran ayat ayat tentang waliyullah dalam tafsir Al-Jailani. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Iryana, Yovik (2017) Perlindungan anak dalam tafsir asy-sya'rawi:Studi Analisis atas Perlindungan Anak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Iskandar, Asep (2017) Pelaksanaan kerja sama usaha warung tradisional dengan sistem rolis di desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

J

Johari, Endah Wildani (2018) Pengaruh menghafal Al-Qur'an terhadap kecerdasan emosional: penelitian terhadap mahasiswi rumah Al-Qur’an UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

K

Karima, Silfia (2018) Konstruksi Dakwah Bil Amal dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan Part II: Analisis Framing Robert N. Entman. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Komalasari, Nur (2018) Penggunaan modul fisika terintegrasi nilai-nilai Alquran pada materi usaha dan energi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kusdiansyah, Pandu (2018) Pendekatan semantik terhadap lafadz nur dalam Alquran: Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kuswandi, Sinta Hajrina (2018) Bimbingan akhlak pada anak melalui sistem halaqah Quran; penelitian di SD Al-Quran Sukamiskin Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

L

lutfiani, ukhty (2018) I'jaz Alquran Perspektif Alkhattabi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

M

Maulana, Ramdan (0015) Efektivitas program bina keluarga remaja dalam meningkatkan pemahaman peran orang tua mengenai pentingnya bimbingan keluarga (Penelitian di Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Muhtaram, Muhammad Zaenal (2017) Penafsiran ayat-ayat setan menurut Muhammad Mahmud al-Hijazy: Studi tafsir al-Wadih. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mulyani, Mulyani (2017) Pola Bimbingan Program Tahfidzu Al-qur'an di SD Juara Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mulyanita, Ulya Fitri (2017) konsep imamah dalam tafsir Al-mizan karya Allamah Muhammad Hussein Thabathaba'i. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

N

Nafilah, Siti (2018) Penerapan strategi pembelajaran active knowledge sharing untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadits di MI: penelitian tindakan kelas di kelas IIIB MIN I Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nurhidayanti, Alvi (2017) Alqiyamu diniyatu fi riwayati zainah linawal sadawi dirasah simiyaiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nuryani, Neni (2015) Pandangan Buya Hamka tentang Kedudukan Orang yang Berilmu dalam Tafsir al-Azhar : Kajian Analitis Terhadap Tafsir Al-Azhar. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

P

Putra, Leo (2018) Corak Penafsiran Tasawuf Pada Tafsir Marah Al-Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani: Studi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Ma’rifatullah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

R

Rahayu, Neng Vegy Giani (2018) Peran manusia dalam pelestarian alam berdasarkan tafsir Al-Jawāhir fī Tafsīr Alqurān Al-Karīm. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ripai, Muhamad Manda (2018) Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Terhadap Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr Karya Muhammad Ali Al-Ṣabūnī. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

S

Sari, Desi Rosdiana (2018) Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan Metode Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) Hubungannya dengan Soft Skill Siswa: Penelitian Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Cileunyi. Diploma thesis, UIN Sunsn Gunung Djati Bandung.

Syafaah, Uswatun (2018) Pembacaan surat-surat pilihan dari Alquran dalam tradisi dzikir hadiyyu: studi living Quran di PP. Assanusiah lil banat Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Syamsiah, Aam (2017) Sains sebagai jalan mengenal Allah: makrifat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Y

Yulianti, Cucu (2018) Makna syukur dan ciri-cirinya dalam tafsir Al-munir: analisis terhadap tafsir Al-munir karya Wahbah Zuhaili. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Z

Zainab, Khoirunnisa Shidqiyyah (2018) Pendidikan keluarga dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 33-34 (Analisis Ilmu Pendidikan Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Zamzam, Rahmat (2018) Qanaah Menurut Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Other thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

This list was generated on Thu Nov 15 21:28:41 2018 WIB.